Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

Siaran Akhbar Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Hari Sabtu, 13 Rejab 1444 / 04 Februari 2023
WhatsApp Image 2023-02-07 at 3.34.59 PM.jpeg

Gerai Ramadhan Bagi Tahun 1444 / 2023

​MAKLUMAN :

Penyertaan bagi Gerai Ramadhan Tahun 1444H/2023M dianjutkan sehingga 15/02/2023.

Borang Penyertaan boleh didapati di:

Unit 45, Tingkat 1, Simpang 75, Kompleks Perdagangan Anggerek Desa

Bermula jam : 9.00 pagi hingga 4.00 petang

Syarat-syarat Penyertaan :

-Terbuka kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang memegang Kad Pintar (Kad Pengenalan) berwarna kuning dan merah.

-Setiap penyertaan mestilah mengisikan borang penyertaan yang disediakan oleh pihak penganjur dengan lengkap berserta dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.

*Salinan Surat Pengenalan

*Salinan 16/17

*Pembayaran borang BND$2.00

*Pembayaran Sewa Petak

*Pemilihan petak gerai tertakluk kepada "first come, first serve"

*Borang hendaklah di kembalikan dengan lengkap kepada pihak penganjur tidak lewat dari 15/02/2023 jam 4.00 petang.

Gerai Ramadhan 2.jpeg

Kenyataan Tawaran

Bilangan Rujukan : JBBSB/SH/2022-2023/40/IPA
Tajuk Tawaran : REQUEST FOR PROPOSAL BAGI MEMAJUKAN, MEMBIAYAI, MENGENDALI DAN MENYELENGGARA TAPAK LOT NO.38025 KAMPONG PARIT
Tarikh Tawaran : 25, 28, 30 Januari 2023 & 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 Februari 2023
Tarikh Tutup Tawaran : Hari Khamis, 16 Februari 2023, Jam 2.00 Petang
Keterengan Lanjut Boleh Diperolehi Dari : Bahagian Perekonomian, Tingkat 2, Bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri.​جابتن بندرن بندر سري بيڬاوان jabatan bandaran bandar seri begawan KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI (2).png

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran