Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/royal-regalia-museum.jpg/Slider_images/pic-peristiwa-clk-b.jpg/Slider_images/Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddin di bandar seri begawan.jpg/Slider_images/Masjid Soas.jpg/Slider_images/Kg Ayer.jpg

SIARAN AKHBAR PEMBERIAN PENGURANGAN CUKAI BANGUNAN SEMASA (TAX RELIEF) BAGI TAHUN 2020

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telahpun mengurniakan titah perkenan untuk pemberian pengurangan cukai bangunan semasa (tax relief) bagi tahun 2020 kepada pembayar cukai bangunan komersial di bawah kawasan kawalan Lembaga-Lembaga Bandaran.

PENGUMUMAN PR PEHIN.jpg

Gerai Ramadhan Bagi Tahun 1444 / 2023

​MAKLUMAN :

Penyertaan bagi Gerai Ramadhan Tahun 1444H/2023M dianjutkan sehingga 15/02/2023.

Borang Penyertaan boleh didapati di:

Unit 45, Tingkat 1, Simpang 75, Kompleks Perdagangan Anggerek Desa

Bermula jam : 9.00 pagi hingga 4.00 petang

Syarat-syarat Penyertaan :

-Terbuka kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang memegang Kad Pintar (Kad Pengenalan) berwarna kuning dan merah.

-Setiap penyertaan mestilah mengisikan borang penyertaan yang disediakan oleh pihak penganjur dengan lengkap berserta dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.

*Salinan Surat Pengenalan

*Salinan 16/17

*Pembayaran borang BND$2.00

*Pembayaran Sewa Petak

*Pemilihan petak gerai tertakluk kepada "first come, first serve"

*Borang hendaklah di kembalikan dengan lengkap kepada pihak penganjur tidak lewat dari 15/02/2023 jam 4.00 petang.

Gerai Ramadhan 2.jpeg

Kenyataan Tawaran

Bilangan Rujukan : JBBSB/SH/2022-2023/40/IPA
Tajuk Tawaran : REQUEST FOR PROPOSAL BAGI MEMAJUKAN, MEMBIAYAI, MENGENDALI DAN MENYELENGGARA TAPAK LOT NO.38025 KAMPONG PARIT
Tarikh Tawaran : 25, 28, 30 Januari 2023 & 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 Februari 2023
Tarikh Tutup Tawaran : Hari Khamis, 16 Februari 2023, Jam 2.00 Petang
Keterengan Lanjut Boleh Diperolehi Dari : Bahagian Perekonomian, Tingkat 2, Bangunan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri.​جابتن بندرن بندر سري بيڬاوان jabatan bandaran bandar seri begawan KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI (2).png
MAKLUMAN JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN, KEMENTERIAN HAL EWAL DALAM NEGERI
Jabatan Bandaran Bandaran Bandar Seri Begawan akan membukakan permohonan bagi mendapatkan petak untuk berjaja di Gerai Ramadhan bagi Daerah Brunei dan Muara Tahun 1444/2023 di kawasan Lapang Letak Kereta, Jalan Bendara, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.
Permohonan dibukakan khusus kepada warga negara dan penduduk tetap, Negara Brunei Darussalam yang bermastautin di Daerah Brunei dan Muara sahaja dan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun.
Untuk makluman, setiap permohonan hanya dibenarkan bagi SATU(1) KATEGORI sahaja.
Permohonan bagi mengikuti jualan berkenaan bermula 12 JANUARI 2023 HINGGA 28 FEBRUARI 2023 yang mana boleh didapati pada syarikat yang dilantik dialamat seperti berikut :-
AIZ EVENT PLANNER & MANAGEMENT
Unit 45, Tingkat 1, Simpang 75
Kompleks Perdagangan Anggerek Desa, Jalan Kebangsaan
No Tel Syarikat : +673 8320266
Bagi sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Bahagian Perekonomian, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan melalui talian hotline +673 8778770 atau ditalian 2232424 sambungan 153.


AIZ EVENT PLANNER & MANAGEMENT.png

 On-line Complain

Hantarkan​​​​​ sebarang aduan atau cadangan kepada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan secara online.

 Galeri Jabatan Bandaran