Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAnnouncement

  
  
Front page Description
  
  
15/08/2019 13:24

Bandar Seri Begawan

Rabu , 13 Zulhijjah 1440 bersamaan 14 Ogos 2019

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya pada petang tadi telah mengadakan Majlis Ibadah Korban Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masehi, yang dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Bandar Sei Begawan bertempat di Aras Bawah Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jalan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan.

 

Completed
  
11/07/2019 14:11

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun bagi Daerah Brunei dan Muara akan diadakan pada hari Ahad, 25 Zulkaedah 1440H bersamaan 28 Julai 2019M bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

  
06/03/2019 10:53

​Courtesy Call By Nanjing Municipality to Bandar Seri Begawan

  
12/12/2018 11:43

​Larian Amal Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri begawan Kali Ke-48 Bagi Tahun 2018 bagi tabung Kemanusiaan Bencana Sulawesi

  
17/11/2018 13:50

KENYATAAN TAWARAN

1. Tawaran-Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2.Tawaran-tawaran hendaklah dibuat dalam dua salinan dan dihantar dalam sampul surat tertutup. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis bilangan tawaran serta tarikh tutup tawaran itu tanpa menunjukkan identiti pengirim.

  
17/11/2018 13:48

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa 'INISIATIF HARI TANPA BEG PLASTIK'   telah dilancarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan baru-baru ini, maka bermula tahun ini Gerai Ramadhan di kawasan Letak Kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan yang dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan sukacita menggalakkan peniaga-peniaga Gerai Ramadhan serta orang ramai yang berkunjung ke Gerai Ramadhan tersebut agar akan berkerjasama mendokong inisiatif tersebut bagi pengurangan penggunaan beg-beg plastik serta menggalakkan tabiat kitar semula.