Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAnnouncement

  
  
Front page Description
  
05/02/2018 16:13

KENYATAAN TAWARAN

1. Tawaran-Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2.Tawaran-tawaran hendaklah dibuat dalam dua salinan dan dihantar dalam sampul surat tertutup. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis bilangan tawaran serta tarikh tutup tawaran itu tanpa menunjukkan identiti pengirim.

  
18/04/2017 10:48

Kenyataan bagi mendapatkan sebutharga

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat dan Pembekal-Pembekal yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 16 dan 17 dari akta Nama-Nama Perniagaan (Business Names Act).

2. Dokumen sebutharga dikenakan bayaran / caj sebanyak B$2.00 (Dua Ringgit Brunei) bagi pendaftaran dan B$10.00 (sepuluh Ringgit Brunei) bagi yuran pentadbiran dan tarikh terakhir bagi mendapatkan dokumen sebutharga berkenaan ialah pada hari Rabu, 17/05/2017, Jam 3.00 Petang.

  
11/10/2016 16:14

inisiatif hari tanpa kereta dan Program Bandarku Ceria pada setiap hari Ahad

  
08/10/2016 12:00

​Majlis 46 Kali Khatam Al-Quran Sempena Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-46 Bagi Tahun 2016 Dan Sambutan Awal Tahun 1438 Hijrah BagiKementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya.

 

  
08/10/2016 11:57

BANDAR SERI BEGAWAN 01 Oktober - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit 

  
06/10/2016 15:54

​​Kerajaan sentiasa memberikan keutamaan yang tertinggi terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk Negara BruneiDarussalam. Dalam hubungan ini, usaha-usaha akan terus 

  
28/09/2016 10:35

​Dengan hormat dimaklumkan bahawa sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Yang Ke-46 Tahun 2016​