Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAnnouncement

  
  
Front page Description
  
18/04/2017 10:48

Kenyataan bagi mendapatkan sebutharga

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Syarikat-Syarikat dan Pembekal-Pembekal yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 16 dan 17 dari akta Nama-Nama Perniagaan (Business Names Act).

2. Dokumen sebutharga dikenakan bayaran / caj sebanyak B$2.00 (Dua Ringgit Brunei) bagi pendaftaran dan B$10.00 (sepuluh Ringgit Brunei) bagi yuran pentadbiran dan tarikh terakhir bagi mendapatkan dokumen sebutharga berkenaan ialah pada hari Rabu, 17/05/2017, Jam 3.00 Petang.

  
11/10/2016 16:14

inisiatif hari tanpa kereta dan Program Bandarku Ceria pada setiap hari Ahad

  
08/10/2016 12:00

​Majlis 46 Kali Khatam Al-Quran Sempena Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-46 Bagi Tahun 2016 Dan Sambutan Awal Tahun 1438 Hijrah BagiKementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya.

 

  
08/10/2016 11:57

BANDAR SERI BEGAWAN 01 Oktober - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit 

  
06/10/2016 15:54

​​Kerajaan sentiasa memberikan keutamaan yang tertinggi terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk Negara BruneiDarussalam. Dalam hubungan ini, usaha-usaha akan terus 

  
28/09/2016 10:35

​Dengan hormat dimaklumkan bahawa sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Yang Ke-46 Tahun 2016​